Välkommen till Christinagården!

 

Vi har bedrivit privat vårdverksamhet i familjen sedan 1966. Christinagården startades 1994 och är godkänt av Socialstyrelsen med 39 platser för personer med psykisk funktionsnedsättning och/eller missbruksberoende. Vi har träningslägenheter i egna fastig­heter centralt i Lindesberg.

 

På Christinagården erbjuder vi vård och behandling efter ett individuellt, kognitivt förhållningssätt i en trygg och hemtrevlig miljö – med människan i centrum.

 

Vi som arbetar här är, läkare, psykiater, sjuksköterskor, psykolog, psykoterapeut, behandlingsassistenter, behandlingspedagog, skötare m.fl. som har bred erfarenhet och kompetens inom sina områden. Christinagården har bemanning dygnet runt i alla boenden. Jour dygnet runt av sjuksköterska och läkare.

 

 Christinagården erbjuder behandlingar, utredningar, medicinkonsultation, rekreation, samtalsterapier med olika inriktning, ADL- och social träning, individuellt anpassad ­sysselsättning, boende i olika steg etc. Vi har ett brett utbud av skol- och kursverksamhet samt resor och utflykter.

 

Christinagården är helt handikappanpassat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRISTINAGÅRDEN

 

Postadress:

Box 7, 711 21 LINDESBERG

 

Besök:

Djupdalsgatan 2,

711 34 LINDESBERG

 

Telefon: 0581-107 70

Telefax: 0581-177 30

 

E-post:

personal@christinagarden.se

 

 

 

 

 

Yxe Herrgård och Christinagården har sedan 2001 ett samordnat ­Kvalitets- och miljöledningssystem baserat på Kvalitetssystem i Hälso- och sjukvård SOSFS 1996:24 samt tillämpbara delar ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU,LVM och LSS SOSFS 2006:11 integrerat med systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2008:15 samt tillämpbara delar av Miljöledningssystem SS-EN ISO 14001:2004.

 

 Företagen har högsta kreditvärdighet enligt UC och AAA.